Monthly Archives: Eylül 2016

InvestPro Azerbaycan Bakü 2016

24-25 Ekim, yıllık uluslararası InvestPro Azerbaycan Bakü 2016 konferansı Bakü’de yer alacak. Konferans uluslararası yatırım, finansman, sermaye yönetimi ve artırımı, uluslararası yapıların inşası...

Read more
Kıbrıs’ta Yatırım yoluyla Vatandaşlık Programı daha cazip hale geldi

13 Eylül 2016, Kıbrıs Hükümeti Kıbrıs vatandaşlığı verilmesi için kriterler yeni bir dizi yayınlamıştır. Yatırım için gerekli şartlar önceki €5 milyon yerine, €2 milyona azalmış ve o 3 yıl süreyle...

Read more